CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN – UD VinID

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên Ứng dụng Khuyến mại trực tuyến VinID (“ Ứng dụng VinID”) của Công ty Cổ Phần VINID, trụ sở đăng ký tại số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, Hà Nội (“Công ty”)

Chính Sách này mô tả cách VinID tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Ứng dụng Khuyến mại Trực tuyến VinID (“Thành viên”). Việc Thành viên truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Ứng dụng VinID được hiểu là Thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

1. Thông tin thu thập

Khi Thành viên, đối tác thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Ứng dụng VinID, tùy từng thời điểm, sẽ phải cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Thành viên”), để Công ty có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin thành viên đăng ký thực hiện khuyến mai nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

Thành viên có trách nhiệm đảm bảo những Thông tin Thành viên cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Thành viên cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng VinID về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Thành viên

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Thành viên của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng VinID. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: [email protected]

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng dụng VinID sử dụng Thông Tin Thành viên bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi mục đích sau đây:

4. Lưu giữ và bảo mật thông tin

Thông tin Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VinID.

Cam kết bảo mật Thông tin Thành viên

Thông tin Thành viên cũng như thông tin cá nhân của Thành viên trên Ứng dụng VinID được VinID cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về Thông tin Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thông tin Thành viên, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty.

Mọi Thông Tin Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và Công ty đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty.

Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Thành viên. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Thành viên khi Thành viên truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Ứng dụng VinID. Khi thu thập dữ liệu, Công ty thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Thành viên tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Thành viên này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Các thông tin thẻ thanh toán của Thành viên do các tổ chức tài chính phát hành được Công ty bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Ứng dụng VinID. Giao dịch thanh toán của Thành viên được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Công ty.

Công ty không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông tin Thành viên trên Ứng dụng VinID cũng như trên các website của Công ty.

Thành viên tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Ứng dụng VinID, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Ứng dụng VinID, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Thành viên có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Công ty có toàn quyền chuyển Thông tin Thành viên cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Về việc liên kết với các website khác

6. Chia sẻ Thông Tin Thành viên

7. Sử dụng Cookie

Công ty cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Thành viên khi truy cập và sử dụng tính năng của Ứng dụng VinID... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Công ty hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Thành viên để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

8. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Thành viên cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline19006959 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng VinID đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.Email: [email protected]

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Thành viên là 15 ngày.