Trang thông tin điện tử của Chương trình CSKH thân thiết của tập đoàn Vingroup
BẢNG TỶ LỆ TÍCH ĐIỂM

* Danh mục sản phẩm/ dịch vụ tham gia chương trình và tỷ lệ tích điểm được áp dụng đến hết ngày 31/3/2018
* Tích điểm ngay lập tức trên giá trị mua hàng sau thuế (VAT) khi xuất trình thẻ