Trang thông tin điện tử của Chương trình CSKH thân thiết của tập đoàn Vingroup
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐIỂM VINID – DẶM BÔNG SEN VÀNG
31/05/2018 11:38

Điều Kiện & Điều Khoản Chương Trình Đổi Điểm VinID - Dặm Bông Sen Vàng

Bằng việc tham gia vào chương trình đổi điểm VinID – Dặm Bông Sen Vàng, Khách hàng đã chấp thuận và tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện được quy định sau đây (có thể sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm).

I. ĐỊNH NGHĨA:

1. Vingroup: là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

2. VNA: là Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam - CTCP

3. Chương trình Bông Sen Vàng (Chương trình BSV): là chương trình khách hàng thường xuyên của VNA.

4. Hội viên của Chương trình BSV (Hội viên BSV): là hội viên hạng Đăng ký, Bạc, Titan, Vàng và Bạch kim của Chương trình BSV. 

5. Dặm thưởng Bông Sen Vàng (Dặm thưởng BSV): là đơn vị tính thưởng của Chương trình BSV mà Hội viên BSV từ hạng thẻ Đăng ký (Register) trở lên được cộng vào tài khoản theo quy định tại Chương trình BSV hoặc Điều Khoản và Điều Kiện này. Dặm tích lũy được sử dụng để đổi lấy các phần thưởng thích hợp của Chương trình BSV, không dùng để xét hạng thẻ hội viên.

6. Số thẻ hội viên BSV: là số thẻ do Chương trình BSV cấp cho từng Hội viên BSV, số thẻ này là duy nhất đối với từng Hội viên BSV. 

7. Trung tâm Bông Sen Vàng (TTBSV): là chi nhánh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, chịu trách nhiệm về việc quản lý Chương trình BSV.

8. Chương trình VinID: là Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup, cho phép khách hàng sử dụng Thẻ VinID để tích và tiêu điểm tại các đơn vị thành viên của Vingroup theo chính sách ưu đãi của Vingroup trong từng thời kỳ.

9. Chủ thẻ VinID: là chủ thẻ khách hàng thân thiết của Vingroup phát hành cho các khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của một, một số hoặc tất cả các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn. 

10. Điểm VinID: là điểm được ghi nhận trong tài khoản Thẻ VinID và/hoặc tài khoản khách hàng thân thiết Vingroup có giá trị quy đổi theo tỷ lệ 1 điểm = 1.000 VND.

11. Điểm khả dụng: là điểm có thể sử dụng sau khi Khách hàng hoàn thành việc xác thực chủ tài khoản. Hướng dẫn xác thực được gửi tới địa chỉ Email khách hàng đã đăng ký. 

12. Khách hàng: là chủ thẻ VinID đồng thời là Hội viên BSV thực hiện chức năng đổi Điểm VinID sang Dặm thưởng BSV hoặc ngược lại theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Quy định về đổi Điểm VinID sang Dặm thưởng BSV:

1.1. Khách hàng là Chủ thẻ VinID sẽ đổi Điểm VinID trong tài khoản Thẻ VinID của mình sang Dặm thưởng BSV với tỷ lệ quy đổi: 01  Điểm VinID =  02  Dặm thưởng BSV.

1.2. Dặm được quy đổi từ Điểm VinID là dặm thưởng chỉ có giá trị để lấy phần thưởng của Chương trình BSV, không có giá trị để xét hạng thẻ Hội viên BSV.

1.3. Số Dặm thưởng BSV được cộng cho Khách hàng từ việc quy đổi Điểm VinID có giá trị sử dụng trong thời hạn tương đương trường hợp Khách hàng mua dặm thưởng theo quy định của Chương trình BSV. Sau khi được cộng vào tài khoản Khách hàng thành công, Khách hàng có thể sử dụng số dặm này theo quy định của chương trình BSV.

1.4. Tỷ lệ quy đổi từ Điểm VinID sang Dặm thưởng BSV có thể thay đổi theo từng thời kì theo thỏa thuận giữa VNA và Vingroup và sẽ được thông báo tới Chủ thẻ VinID mỗi khi có điều chỉnh bằng hình thức phù hợp.

1.5. Khi đổi Dặm thưởng BSV, Khách hàng sẽ chỉ được cộng dặm thưởng vào chính tài khoản BSV của Khách hàng và được VNA đảm bảo quyền lợi sử dụng dặm thưởng đã tích lũy theo quy định hiện hành của Chương trình BSV. Việc xác định Hội viên BSV sẽ căn cứ theo tên hội viên và số thẻ Hội viên BSV.

1.6. Khách hàng có thể thực hiện tối đa 10 giao dịch đổi Điểm VinID sang Dặm thưởng BSV trong một ngày.

2. Quy định về đổi Dặm thưởng BSV sang Điểm VinID

2.1 Khách hàng là Hội viên BSV sẽ đổi Dặm thưởng BSV trong tài khoản BSV của mình sang Điểm VinID với tỷ lệ quy đổi: 20 Dặm thưởng BSV = 1 Điểm VinID và mức đổi tối thiểu là 10.000 Dặm thưởng BSV một lần.

2.2 Số Điểm VinID được cộng cho Hội viên BSV từ việc quy đổi Dặm thưởng BSV có giá trị sử dụng trong thời hạn theo quy định của Chương trình VinID. Điểm VinID được quy đổi từ Dặm thưởng BSV sẽ được khả dụng trong vòng 24 giờ sau khi được cộng vào tài khoản Thẻ VinID của Khách hàng thành công.

2.3 Tỷ lệ quy đổi từ Dặm thưởng BSV sang Điểm VinID có thể được thay đổi theo từng thời kì và sẽ được thông báo đến Hội viên BSV mỗi khi có điều chỉnh mới bằng hình thức phù hợp.

2.4 Số Điểm VinID được cộng cho Khách hàng từ việc quy đổi Dặm thưởng BSV được sử dụng theo chính sách của VinID theo từng thời kỳ nhưng không được tính để xét nâng hạng thẻ VinID.

2.5 Hội viên BSV hạng Bạch kim (P), Vàng (G) có thể đổi Dặm thưởng BSV sang Điểm VinID vào tài khoản Thẻ VinID của hội viên và người thân; Hội viên BSV hạng Titan (T), Bạc (S) và Đăng ký (R) sẽ chỉ được chuyển Điểm VinID vào chính tài khoản VinID của Hội viên BSV. Việc xác định Chủ thẻ VinID sẽ căn cứ theo tên chủ thẻ và số thẻ VinID.

3. Quy định về khiếu nại:

3.1 Quy trình khiếu nại Điểm VinID:

a) Trong trường hợp cần hỗ trợ, giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan tới việc cộng Điểm VinID và sử dụng Điểm VinID, Khách hàng cần liên hệ với VinID để được giải quyết.

b) Vingroup chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại cộng điểm không thành công hoặc thiếu của Hội viên BSV khi yêu cầu khiếu nại của Hội viên BSV được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Hội viên BSV thực hiện đổi Dặm thưởng BSV sang Điểm VinID. 

3.2 Quy trình khiếu nại Dặm thưởng BSV:

a) Trong trường hợp cần hỗ trợ, giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan tới việc cộng Dặm thưởng BSV và việc sử dụng Dặm thưởng BSV, Khách hàng cần liên hệ với VNA để được giải quyết.

b) VNA chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại cộng Dặm thưởng BSV không thành công hoặc thiếu của Khách hàng khi yêu cầu khiếu nại của Khách hàng được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày Khách hàng thực hiện đổi Điểm VinID sang Dặm thưởng BSV.