Trang thông tin điện tử của Chương trình CSKH thân thiết của tập đoàn Vingroup
Hướng dẫn mở thẻ

ĐIỀU KIỆN MỞ THẺ:

  • Khách hàng là tổ chức được thành lập hợp pháp và cá nhân đủ 15 tuổi, có giấy tờ tùy thân hợp lệ, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

PHÂN HẠNG THẺ: 

Có 2 hạng thẻ Khách hàng thân thiết VinID:

  • Khách hàng thân thiết VinID (thẻ xanh)
  • Khách hàng VIP VinID (thẻ đỏ)

Điều kiện phân hạng:

  • Hạng Khách hàng thân thiết: là các khách hàng đăng ký mở thẻ và kích hoạt thẻ thành công tại các điểm kinh doanh thuộc Tập đoàn Vingroup hoặc qua website www.vinid.net
  • Hạng Khách hàng VIP: mua hàng hóa, dịch vụ với tổng giá trị từ 5 tỷ VND, hoặc Mua tối thiểu 100 lần đạt tổng giá trị từ 500 triệu VND (không bao gồm giao dịch bất động sản)
  • Vinschool; Vinhomes: KH đăng ký thẻ tại Vinschool, Vinhomes hoặc có giao dịch với Vinschool, Vinhomes sẽ trở thành KHTT và được tiêu điểm ngay

 

CÁCH MỞ THẺ:

  • Mở thẻ online: quý khách điền mẫu đăng ký tại đây 
  • Mở thẻ tại quầy: quý khách ra bất cứ địa điểm kinh doanh thuộc tập đoàn Vingroup và yêu cầu nhân viên tại quầy cấp thẻ. Tham khảo danh sách các địa điểm kinh doanh tại đây

Lưu ý: Chính sách VinID áp dụng đến hết ngày 31.3.2018